Sorunsuz bir sekilde albümleri indirmek isterseniz premium üyelik almaniz tavsiye edilir...

13 Mar 2013

Meral Ugurlu - TRT Ses Arsivinden Secmeler - 8 Bölüm Tsm...

Share-Online"dan albümleri nasil indireceksiniz?
Albüm linkine tiklayin..Acilan Linksave sayfasinda sagdaki tek olan  V  harfine tiklayin..
Gelen Share-Online sayfasindan da sol asagidaki >>kostenlos weiter<< yazisina tiklayin.,
Gelen sayfadan sagdaki bosluga gördügünüz rakamlari-harfleri yazin solundaki büyük pembe ok"a tiklayin(>>Captcha überprüfen<<) albümü indirin...
Albümler arasinda bekleme süresi yoktur..Hizli bir sekilde arka arkaya albümleri indirebilirsiniz..

Sorunsuz bir sekilde albümleri indirmek isterseniz premium üyelik almaniz tavsiye edilir..
Lütfen Tiklayiniz...
https://www.share-online.biz/affiliate/3739343034313B3835323136313633303532

Share-online...
http://linksave.in/87947073351406487e368e
uploaded.to...
http://linksave.in/8158355140679a41f14
Rar sifresi - derya

Meral Ugurlu - Biyografisi....

http://t4.pixhost.org/show/2202/16251508_meral-ugurlu-2.jpg http://t4.pixhost.org/show/2202/16251509_meral-ugurlu.jpg

1939'da Edirne'de dogdu. 1955'de girdigi Istanbul Belediye Konservatuvar'inda Münir Nurettin Selçuk, Halil Bedii Yönetken ve Nevzat Atlig ile ögrenim gördü. 1958'de de henüz ögrenci iken sinavla Istanbul Radyosu'na girdi. 1963'de Ankara Radyosu'nda çalismaya baslayan Ugurlu, 1976'da Istanbul Devlet Klasik Türk Müzigi Korosu'nda göreve basladi. Birçok degerli müzisyenle çalisan sanatçi ITÜ Türk Müzigi Konservatuvari'nda ögretim görevlisi olarak çalisti. Klasik Türk Müzigi'nin günümüzdeki en yetkin yorumcularindandir. New York ve Washington'da da konserler veren Ugurlu'nun, ender yorumlanan besteleri içeren birçok albümü vardir.

Meral Ugurlu - TRT Ses Arsivinden Secmeler 1...

Akıbet Viran Edip-Numan Ağa-Meral Uğurlu.mp3
Akşam Yine Rûhumdaki-Vecdi Seyhun-Meral Uğurlu.mp3
Amed Nesîm-I Subh U Dem-Abdülkâdir Merâgî-Meral Uğurlu.mp3
Ben Gibi Sana Âşık-ı Üftâde Bulunmaz-Tab'î Mustafa Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Ben Seni Sevdim Seveli-İsmail Dede Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Beni Bûyün Ile Gel Mest Ü Rehâvî Ediver-Cinuçen Tanrıkorur-Meral Uğurlu.mp3
Beni Çün Kendine Ol Serv-I Revan-Ebû Bekir Ağa--Meral Uğurlu.mp3
Beni Ey Gonca Fem-Hacı Sadullah Ağa-Meral Uğurlu.mp3
Beni Hicranlara Terkeyleyerek-Vecdi Seyhun-Meral Uğurlu.mp3
Bilmedik Yâri Ki Bizden-Tanbûrî Ali Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Bir Elif Çekti Yine Sîneme-Hacı Sadullah Ağa-Meral Uğurlu.mp3


Meral Ugurlu - TRT Ses Arsivinden Secmeler 2...

Bir Gün Dökülür Belki-Fehmi Tokay-Meral Uğurlu.mp3
Bir Kara Gözlüye-Arif Sami Toker-Meral Uğurlu.mp3
Bir Mehveşe Bağlandı Gönül-Hacı Faik Bey-Meral Uğurlu.mp3
Bülbül Gibi Pür Oldu-Zekâi Dede-Meral Uğurlu.mp3
Bülbülüm Bir Güle-Dellâlzâde İsmail Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Câm-ı Lâlindir Senin-Mustafa Itrî Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Can Hasta Gözüm Yaşlı-Ahmet Rasim Bey-Meral Uğurlu.mp3
Cânâ Rakîbi Handan-Giriftzen Asım Bey-Meral Uğurlu.mp3
Çeşm-I Meygûnun Ki-Zaharya-Meral Uğurlu.mp3
Ceyhun Arayan-Tanbûrî Ali Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Çok Kıldı Harab Dilleri-Dellâlzâde İsmail Efendi-Meral Uğurlu.mp3


Meral Ugurlu - TRT Ses Arsivinden Secmeler 3...

Dehr Olmada Bu Sûr Ile Ma'mûr-ı Meserret-İsmail Dede Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Der Yemeni Pîşi Menî-Şeyh'ül İslâm Es'ad Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Der-Mevc-I Perîşân-ı Mâ Fâsılaî Nist-Mustafa Itrî Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Dil Verdiğin Ol Çeşm-I Siyeh-Meste Işittim-Zekâi Dede Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Dil-I Bî-Çâreyi Mecrûh Eden-İsmail Dede Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Dil-I Pür ıstırâbım Mevce-I Seylâbdır-Mustafa Itrî Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Dönülmez Akşamın Ufkundayız-M.nurettin Selçuk-Meral Uğurlu.mp3
Efsûn Okur Uşşâkına Ol Gamze-I Câdû-Şâkir Ağa-Meral Uğurlu.mp3
Ey Benim Nazlı Cânânım-Ahmet Çağan-Meral Uğurlu.mp3
Ey Gonca-Dehen Hâr-ı Elem-İsmail Dede Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Ey Gonce-I Nâzik Tenim-III.Selim-Meral Uğurlu.mp3


Meral Ugurlu - TRT Ses Arsivinden Secmeler 4...

Ey Nihâli Işve-Vardakosta Ahmet Ağa-Meral Uğurlu.mp3
Figan Eder Yine Bülbül-İsmail Dede Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Gel Son Nefesten Evvel-Sadi Işılay-Meral Uğurlu.mp3
Gelince Hatt-ı Muanber-Küçük Mehmet Ağa-Meral Uğurlu.mp3
Gönlüm Yine Bir Âteş-I Hicrâne-Şeyh Ethem Efendi-Meral Ugurlu .mp3
Gönül Ki Aşk Ile-Dellâlzâde İsmail Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Gözümde Dâim Hayâl-I Cânâ-İsmail Dede Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Gülbün-I Iyş Mîdemed-Kâr--Mustafa Itrî Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Gülşende Hezar-Zekâi Dede-Meral Uğurlu.mp3
Gün Kavuştu Su Karardı-Udî Nevres Bey-Meral Uğurlu.mp3


Meral Ugurlu - TRT Ses Arsivinden Secmeler 5...

Hâb-Gâh-ı Yâre Girdim-Giriftzen Asım Bey-Meral Uğurlu.mp3
Hal-I Siyeh-I Gerden-I Nâzik-Hacı Sadullah Ağa-Meral Uğ.mp3
Hülyâma Doğan Son Güneşim-Münir Nurettin Selçuk-Meral Ugurlu .mp3
Humarı Yok Bozulmaz-Hacı Arif Bey-Meral Uğurlu.mp3
Hüsnüne Mail Gönlüm Ezelden--İsmail Dede Efendi-Meral Ugurlu .mp3
İftirâkındır Sebep Bu-H.arif Bey-Meral Uğurlu.mp3
İzarın Gül Gül Olmuş Bûseden-Şeyh'ül İslam Es'ad Efendi-Meral Ugurlu .mp3
Kandilli Yüzerken Uykularda-Münir Nurettin Selçuk-Meral Ugurlu .mp3
Kani Yâd-ı Lebinle-Tanbûrî Ali Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Kimin Meftûnu Oldun-Küçük Mehmet Ağa-Meral Uğurlu.mp3
Kimseyi Teng-I Âzâr Etme Sultanlık Budur-Dellâlzâde İsmail-Meral Ugurlu .mp3


Meral Ugurlu - TRT Ses Arsivinden Secmeler 6...

Kırdın Ümmîdimi-Fehmi Tokay-Meral Uğurlu.mp3
Kumral Başı Bir Saksı ıtır-Muzaffer İlkar-Meral Uğurlu.mp3
Mâilem Bir Nazlı Yâre-Bolâhenk Nuri Bey-Meral Uğurlu.mp3
Nâz Etse N'ola Cihâne Ol Gül-Zekâi Dede-Meral Uğurlu.mp3
Ne Küstün Bî Sebep Öyle-Şekerci Cemil Bey-Meral Uğurlu.mp3
Neden Hiç Durmadan Sevmiş-S.ziya Özbekkan-Meral Uğurlu.mp3
Nedir A Sevdiğim Söyle Bu Hâlin--Lem'î Atlı-Meral Uğurlu.mp3
Nedir Ol Cünbüş-I Nâdîde-Tab'î Mustafa Efendi-Meral Uğu.mp3
Nerde O Günler Nerde-Alâeddin Yavaşça-Meral Uğurlu.mp3
Niyâz-ı Nağme-I Dil Yâre Bî-Zebân Okunur-Recep Çelebi-Meral Ugurlu .mp3
O Gül Endam Bir Al Şâle Bürünsün Yürüsün-Hacı Sadullah-Meral Ugurlu .mp3


Meral Ugurlu - TRT Ses Arsivinden Secmeler 7...

Şâhâne Gözler-Rumeli Türküsü-Meral Uğurlu.mp3
Şahım Hemîşe Lûtfun-Hacı Sadullah Ağa-Meral Ugurlu .mp3
Şeb Midir Bu Yâ Sevâd-ı Âh-ı Pinhânım Mıdır-Kazasker Mus-Meral Ugurlu .mp3
Sensiz Cihanda Âşıka Işret Revâ Mıdır--Zekâi Dede-Meral Ugurlu .mp3
Sevdiceğim Âşıkını Ağlatır-İsmail Dede Efendi-Meral Ugurlu .mp3
Severim Can Ü Gönülden Seni-Şevki Bey-Meral Ugurlu .mp3
Seyreyle O Billûr Beden Taze Firenki-Tab'î Mustafe Efend-Meral Ugurlu .mp3
Sislendi Hevâ Tarf-ı Çemenzârı Nem Aldı--Rif'at Bey-Meral Ugurlu .mp3
Sûr-I Şâh-ı Eyledi Âlemi Tayy-İsmail Dede Efendi-Meral Ugurlu .mp3
Suy-I Kâğıthanede-Lavtacı Hıristo-Meral Uğurlu.mp3


Meral Ugurlu - TRT Ses Arsivinden Secmeler 8...

Tal'atın Devr-I Kamerde-Zaharya-Meral Uğurlu.mp3
Tutam Yar Elinden-Fehmi Tokay-Meral Uğurlu.mp3
Uyur Dâim Uyanmazdı-Hacı Arif Bey-Meral Uğurlu.mp3
Yalandır Doğuştan Sarhoş-M.nurettin Selçuk-Meral Uğurlu.mp3
Yâr Olmayıcak Câm-ı Safâyı Çekemez Dil-Zekâi Dede-Meral Ugurlu .mp3
Yıkıldı Darb-ı Sitemden-Tanbûrî Ali Efendi-Meral Uğurlu.mp3
Yine Zevrâk-ı Derûnum-İsmail Dede Efendi-Meral Uğurlu.mp3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

ë